Denna webbplats publiceras av:

 

Point S Development

9 rue Curie

69451 Lyon cedex 06

Frankrike

Telefon: +33 (0)4 37 42 31 90

Kontakt: contact@points-development.com

 

Société par Actions Simplifiée – Aktiekapital: 418.000 €

Registrerat i RCS Lyon: 491 028 627 00025

SIREN: 491 028 627

 

Hosting:

netRapid GmbH & Co KG

Kaiserstraße 101,

66133 Saarbrücken,

Tyskland

Telefon: +49 681 99191970

 

Presentationen och innehållet på denna webbplats utgör tillsammans ett arbete som skyddas av fransk lagstiftning och som omfattar de immateriella rättigheter som ägs av Point S Development. Ingen kopiering och/eller återgivning, delvis eller i sin helhet, får ske utan föregående skriftligt medgivande från Point S Development.Development.