Vítame Vás na stránke privátnej značky pneumatík Point S Development.

 

Táto stránka je publikovaná:

 

Point S Development

9 rue Curie

69451 Lyon cedex 06

France

Phone: +33 (0)4 37 42 31 90

Contact : contact@points-development.com

 

Zjednudušená akciová spoločnosť – základný kapitál 418.000,- €

Zapísaná v OR v Lyone pod číslom 491 028 627 00025

SIREN: 491 028 627

 

Hosting:

netRapid GmbH & Co KG

Kaiserstraße 101,

66133 Saarbrücken,

Germany

Phone: +49 681 99191970

 

Prezentácia a obsah týchto stránok tvoria dohromady dielo chránené zákonmi v súčasnej dobe v platnosti vo Francúzsku týkajúce sa duševného vlastníctva vo vlastníctve Point S Development. Žiadna reprodukcie a / alebo zastúpenie, plne alebo čiastočne, môžu byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Point S rozvoj.